pexels-emiliano-arano-1330218

Contributie

Contributie 2024

Leden Contributie Entreegeld*
Bedrijven
Tot 10 medewerkers € 750,00 € 150,00
10-50 medewerkers € 2.500,00 € 500,00
50-500 medewerkers € 5.000,00 € 1.000,00
> 500 medewerkers € 9.500,00 € 1.900,00
Intermediaire- en koepelorganisaties
Tot 500 aangesloten organisaties € 5.000,00 € 1.000,00
> 500 aangesloten organisaties € 9.500,00 € 1.900,00
(semi)Overheidsinstellingen
Waterschappen, drinkwaterbedrijven en provincie € 10.000,00 € 2.000,00
Ministeries en overige rijksoverheden € 15.000,00 € 3.000,00
Gemeenten
tot 50.000 inwoners € 2.500,00 € 500,00
50.000-100.000 inwoners € 7.500,00 € 1.500,00
>100.000 inwoners € 10.000,00 € 2.000,00
Onderwijs-, kennis-, zorg- en overige non profit instellingen € 1.500,00 € 300,00

 

*Entreegeld is alleen voor nieuwe leden, en dient eenmalig overgemaakt te worden.

Bankrekeningnummer de Coöperatieve Vereniging de Waterbank U.A. (alleen voor contributies): NL28 RABO 0319 8108 79

Voor contributie is één speciaal Rabobank banknummer NL28 RABO 0319 8108 79 ten name van de WaterBank te Boxtel. Vermeld je lidnummer en factuurnummer bij overschrijving.

Contributie in januari

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot 31 december. U ontvangt in januari een factuur voor de verschuldigde contributie.

Mocht u gedurende het contributiejaar lid worden van de Waterbank, dan ontvangt u de factuur naar rato.

Entreegeld

De vereniging heft contributiegelden conform het geregelde in de statuten. Daarnaast betaalt ieder nieuw lid tegelijk met de eerste contributie een entreebedrag. Via het entreebedrag betaalt u mee aan de door de vereniging gedane investeringen. Het betaalde entreegeld is niet terug te vorderen bij het beëindigen van het lidmaatschap.

Géén entreegeld voor oud-leden

Het entreegeld is éénmalig. Oud leden die opnieuw lid worden behoeven géén entreegeld te betalen.

Gespreide facturering 

Mocht u de voorkeur geven aan gespreide facturering, geef dit aan op het inschrijfformulier of stuur een mail naar penningmeester@dewaterbank.nl.

Opzeggen lidmaatschap

Tot 1 maand voor het einde van het kalenderjaar kunt u uw lidmaatschap schriftelijk opzeggen via secretariaat@dewaterbank.nl. Bij verlate opzegging brengen wij de contributie voor het volgende kalenderjaar in rekening.

U krijgt altijd bevestiging per e-mail.

Tussentijds opzeggen

Tussentijds opzeggen doet u ook bij de Ledenadministratie. Echter, de WaterBank is een vereniging met een maatschappelijk doel. In financieel opzicht is iedereen lid voor een vooraf bepaalde tijd/bedrag, of u veel uit het lidmaatschap haalt of niet en of u gespreid betaald of in één keer. Tussentijdse opzegging als gevolg van faillissement geeft geen recht op (gedeeltelijke) teruggave van de contributie.

Lid worden? Klik hier!

Informatie over het lidmaatschap? Klik hier!