photo-1518837695005-2083093ee35b

Over de Waterbank

Missie

De waterbank wil restwater als alternatieve waterbron promoten en hergebruiken.  Met als doel miljoenen liters restwater een nieuwe bestemming te kunnen geven.

Visie

Met deze verbinding zorgt de Waterbank ervoor dat er genoeg drinkwater beschikbaar is, minder grondwater hoeft te worden opgepompt en er minder schoon afvalwater naar de zuivering afgevoerd hoeft te worden. Zodat we lokaal water kunnen delen.