photo-1518837695005-2083093ee35b

Brengt de waterbalans terug in evenwicht

De Waterbank is het verbindingsplatform van vraag en aanbod voor restwater. Door slim het hele jaar met water om te gaan wil de Waterbank met u miljoenen liters restwater hergebruiken.

0 liter hergebruikt

=

0 keer je auto wassen

0 keer je tuin sproeien

0 flessen water van 0,5 liter

Droogte en wateroverlast

De waterbalans is uit evenwicht! Droogte en overlast zijn dagelijkse onderwerpen en aandachtspunten in de wereld. De grondwaterstanden dalen, er zijn langere droogteperiodes en hevigere buien in de zomer. Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om de waterhuishouding in de wereld te verbeteren.

Elke zomer is er weer een gebrek aan water voor irrigatie, sproeien of voor bluswater. Elke winter is er een overschot aan water, maar wat moet ik er mee? De Waterbank wil op een eenvoudige manier aanbieders van overtollig water met lokale afnemers die een tekort aan water hebben, met elkaar in contact brengen.

Bekijk hoe het werkt

Waterbanken

Waterbanken zijn locaties waar overtollig restwater aanwezig is. Dit restwater kan worden opgeslagen, getransporteerd en gedistribueerd. Zo zijn er al talloze locaties waar onze waterbanken aanwezig zijn. Bekijk de aanwezige waterbanken en bekijk de unieke verhalen achter elke waterbank.

wateropslag
watertransport

Uitvoering

De Waterbank zal samen met u gaan zoeken naar de meest geschikte buffermogelijkheid. Er zal een match gecreëerd worden op basis van locatie, volume, kwaliteit en tijd. Waterbanken zijn beschikbaar vanaf 20 m3 tot 1000+ m3.

Ontwerp zonder titel (2)

Water voor later

Beschikt u over een wateroverschot in de winter? Dan kunt u, uw restwater OOK zelf hergebruiken. Sla uw water op bij een overschot en maak gebruik van uw waterbank bij een watertekort. Hierdoor reduceert u de druk op het grond-, drink- en oppervlaktewater en wordt er bijgedragen aan een evenwichtige waterbalans.

Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan contact op.