Terug naar het overzicht

augustus 2023

Golfbaan Prise d’eau Golf gebruikt Water voor Later

Foto 14

Prise d’eau Golf is een van de vele golfbanen die Noord-Brabant kent waar de gevolgen van verdroging merkbaar is. Ondanks het aanwezige oppervlaktewater, is er een watertekort gedurende een droge periode om o.a. de jonge aanplant te kunnen onderhouden.

De golfbaan ligt tussen Gilze en Tilburg in. Tevens is dit ook het drinkwaterwingebied van Brabant Water en het beheergebied van waterschap Brabantse Delta. Johan Laurijssen (Operationeel Manager) ziet toekomst in de plannen en ideeën die de Waterbank met zich meebrengt. Dit is ook waarom Laurijssen al vanaf het eerste uur met de Waterbank wilt samenwerken.

Wij als golfbaan nemen onze verantwoordelijkheid om verantwoord met water om te gaan.

Het overtollig restwater wordt in een natte periode in een bufferzak van 200 m3 opgeslagen. Vervolgens zal het water op een later tijdstip gebruikt worden om de jonge aanplant te kunnen onderhouden. Dit concept heet ‘Water voor later’.

Het groenbeheer wordt uitgevoerd door De Enk Groen en Golf met als aanspreekpunt Jeroen Vingerhoets (Hoofdgreenkeeper). De Enk Groen en Golf is gespecialiseerd in de aanleg van parken en openbaar groen en tuin- en landschapsinrichting van ziekenhuis-, verzorgingshuis-, school- en kantoorterreinen. Maar ook de aanleg en het onderhoud van sportcomplexen. Enkele voorbeelden zijn diverse golfbanen door Nederland en het gras in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam.

Het is niet meer van deze tijd om een knal groene golfbaan naast een verdroogde akker te hebben, aldus Laurijssen. Er zal met een nieuwe blik naar onze waterbronnen gekeken worden om toekomstige problematieken voor te zijn.