Terug naar het overzicht

maart 2023

Het eerste Waterbank event op Landpark Assisië

WaterbankAssisie 079Def2

Op woensdag 1 maart 2023 vond het allereerste Waterbank event plaats op Landpark Assisië. Het was een bijzondere locatie waar bewoners met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleid en ondersteund worden door de krachten van Stichting Prisma. Op deze zonnige woensdag kwamen leden en niet leden bijeen om kennis met elkaar te maken en actief aan de slag te gaan met het verbinden van vraag en aanbod van restwater.

De dag begon met de actuele status van de Waterbank en de structuur waarin het zich bevindt. Dit werd begeleid door dagvoorzitter en manager beleid en innovatie watersysteem bij Waterschap De Dommel, Joost van der Cruijsen. Aansluitend nam Robin Krijgsman, vastgoedmanager Stichting Prisma, het woord over om meer te vertellen over de locatie en waar het landpark mee bezig is om duurzamer om te gaan met vrijkomende waterstromen. Het laatste werd door de aanwezige met eigen ogen bewonderd doormiddel van een rondleiding over het retentiegebied van Landpark Assisië waar 60.000 m3 aan regenwater per jaar wordt opgeslagen.

Na de rondleiding was het tijd voor de workshops. Tijdens deze workshops werden de aanwezigen aan het werk gezet met zelf aangeleverde praktijkcasussen. De verbinding tussen vraag en aanbod van restwater werd in de praktijk ondervonden in de volgende gebieden: landelijk, stedelijk, bedrijventerreinen, sportparken en golfbanen. Tijdens deze sessie vonden meerdere kruisbestuivingen plaatst tussen de aanwezigen partijen die eerder nooit met elkaar aan één tafel zaten. Dit zijn mooie resultaten om het concept door te ontwikkelen.

Afsluitend namen Erik de Ridder (Watergraaf Waterschap De Dommel) en Hans Verhoeven (Algemeen Directeur MTD) het woord. Er werd nogmaals benadrukt hoe belangrijk het is dat publiek en privaat met elkaar in gesprek gaan en kijken naar wat welk mogelijk is.

Het mooie van het model dat we nu kiezen is, dat we nu eigenlijk anderen partijen toelaten om waarde toe te voegen aan het initiatief. En niet alleen water vragers of water gebruikers. Maar ook als je op een andere manier kennis kunt toevoegen. Bijvoorbeeld over de waterkwaliteit, dan ben je ook welkom en kun je ook aansluiten en ook waarde toevoegen aan de Waterbank.

Erik de Ridder, Watergraaf Waterschap De dommel.