Terug naar het overzicht

september 2023

Samen investeren in water voor later

Michel-Huigevoort14

Drie droge zomers op rij: dat zette Michel Huigevoort aan het denken. “We planten elk jaar nieuw groen”, aldus de directeur van recreatiepark TerSpegelt. “Maar stel dat er een verbod komt op het gebruik van oppervlaktewater. Hoe houden we dat groen dan in leven?” Daarom besloot Michel in 2021 een WaterBank-oplossing te testen: een bufferzak met 200 kuub water. En dat werkte prima!

TerSpegelt was één van de pilot-locaties van de WaterBank: een initiatief dat sinds januari 2023 officieel bestaat. De WaterBank wil de waterbalans op aarde terugbrengen door (her)gebruik van restwater te stimuleren. Daardoor hoeven we minder kraanwater te gebruiken, en verminderen we de impact op het milieu. Ook groeien we toe naar een systeem waarin we water uit meerdere bronnen gebruiken. Dat verkleint het risico op een gebrek aan water.

Forse waterrekening

De initiatiefnemers van de WaterBank zien restwater als een waardevolle grondstof. Michel ziet dat ook zo. “Ons park verbruikt veel kraanwater. En ook al kost dat per kuub maar weinig geld; onze waterrekening is fors. We zijn dus altijd op zoek naar manieren om minder kraanwater en minder grondwater te gebruiken en juist meer gebruik te maken van hemelwater”

Goede testlocatie

Michel benaderde de WaterBank toen hij van het initiatief hoorde. “Wij bleken een uitstekende locatie voor een test. We hadden plek op ons terrein voor die enorme bovengrondse bufferzak, en die konden we in de winter vullen met water uit onze eigen recreatieplas. In de zomer konden we een giertank vullen om bomen en jonge aanplant te besproeien.”

We hebben gezien dat het systeem prima werkte

Geslaagde test

Inmiddels is de bufferzak weer verdwenen van het terrein. Michel: “Het verbod kwam er niet, en de eerstvolgende zomer was niet zo heet. Wij kunnen dus beter onze recreatieplassen als buffer blijven gebruiken. Maar we hebben gezien dat het systeem prima werkte. De test was al geslaagd.”

Steeds meer leden

Sinds januari 2023 is de WaterBank een coöperatieve vereniging die het hergebruik van restwater promoot. De vereniging groeit snel en het aantal oplossingen voor het herstellen van de waterbalans groeit mee. Naast het aanbieden van bufferzakken, verzamelt de WaterBank kennis over waterzuivering, hergebruik van water en over verschillende vormen van wateropslag en -transport. Ook is er een BV die vraag en aanbod aan elkaar koppelt. De vereniging bepaalt wat er in de BV gebeurt, en de BV kijkt voor expertise naar de verenigingsleden. Intussen sluiten steeds meer gemeenten, waterschappen, bedrijven en andere partijen zich aan.

Rabobank ingestapt

Onlangs zijn ook de Rabobanken in Midden-Brabant lid geworden. De Rabobank steunt initiatieven die bijdragen aan vergroening en een meer circulaire economie. De WaterBank is zo’n initiatief. Het draagt bij aan een grote maatschappelijke uitdaging: het tegengaan van wateroverlast en droogte. De effecten zijn ook nog eens lokaal, want restwatergebruik helpt om de waterbalans in de regio te herstellen. En net als de WaterBank gelooft de Rabobank in de kracht van samenwerking.

Interpolis aan boord

Om dezelfde redenen is verzekeraar Interpolis ingestapt. En Interpolis heeft nog meer argumenten om geld en kennis ter beschikking te stellen. De verzekeraar brengt (bedrijfs)risico’s in kaart waar ondernemers van wakker (horen) te liggen, en biedt oplossingen en diensten om die risico’s te verkleinen. Vaak hebben die risico’s te maken met water. Overstromingen, verzakkingen of een tekort aan bluswater bij brand, kunnen grote gevolgen hebben voor het voortbestaan van bedrijven. Water opvangen en hergebruiken verkleint die risico’s.

Dit maatschappelijke initiatief brengt de juiste partijen bij elkaar

Unieke constructie

De WaterBank is blij met nieuwe leden. Want die brengen allemaal expertise en een eigen netwerk mee. En de WaterBank moet het juist hebben van nieuwe ideeën. Ook Michel noemt de contacten met nieuwe partijen als positief resultaat van de pilot. “We kijken altijd naar nieuwe technieken die we kunnen toepassen. Door dit traject ken ik een partij die bufferzakken in kruipruimtes plaatst. Die willen we gaan plaatsen in nieuw te bouwen accommodaties. Dan kunnen we water uit de recreatieplassen gebruiken voor het doorspoelen van toiletten en voor wasmachines.”

Toch een communicatie-pilot

Ook wil Michel meer doen in de communicatie. Maar dat ligt volgens hem best gevoelig: “We krijgen nooit vragen over onze waterhuishouding. Daar willen mensen op vakantie even niet mee bezig zijn. Maar met Brabant Water praat ik er nu toch over. We willen kinderen bijvoorbeeld zandlopers geven zodat ze zien hoe lang ze douchen.”

Ook wil Michel zijn gasten straks wijzen op de grondwatermeter die het waterschap in de buurt gaat neerzetten. “Kijk, ík zie het wel als het grondwaterpeil laag staat. Dan zit er bijvoorbeeld minder water in de recreatieplassen. Of de afstand tussen het einde van de glijbanen en het wateroppervlak wordt groter. Maar veel mensen hebben er geen beeld bij. Daarom is het goed dat het waterschap aanhaakt en zo’n meter neerzet. En daarom juich ik de ideeën van de WaterBank ook zo toe. Dit is een breder maatschappelijk initiatief dat de juiste partijen bij elkaar samenbrengt.”

Wat doet de WaterBank?

De WaterBank helpt overheden, bedrijven en organisaties om waardevol restwater een bestemming te geven. Onder restwater vallen: regenwater, koelwater, afvalwater en ander (grond)water. Wie een overschot aan restwater heeft, kan het opslaan en zelf gebruiken op een later moment, of het beschikbaar stellen aan anderen.

Via het online platform van de WaterBank kunnen aanbieders en afnemers van restwater elkaar vinden. Daarnaast delen de leden van de coöperatieve vereniging hun kennis en kunde met elkaar. Daardoor zijn praktische zaken makkelijker te regelen, zoals de opslag en het vervoer van restwater, en de financiering van projecten. Iedereen kan lid worden, zowel zakelijke als particuliere partijen.

Leidingwatergrootverbruikers

Recreatiepark TerSpegelt in Eersel biedt volop ruimte aan waterliefhebbers. Het park met chalets en kampeerplaatsen is 68 hectare groot, en heeft 3 recreatieplassen met een totale oppervlakte van zo’n 20 hectare. Ook is er een overdekt water- en zandspeelparadijs. Op jaarbasis verbruikt het park zo’n 50.000 kuub kraanwater. Grootverbruikers zijn het zwembad, de douches en de toiletvoorzieningen.