Terug naar het overzicht

juli 2022

De eerste ondergrondse regenton in Bergeijk

DSC07471

Gemeente Bergeijk kampt al langere tijd met droogte. Dit als gevolg van grote grondwatertekorten gedurende een droge periode. In deze periode is water schaars en pompt de gemeente zo min mogelijk grondwater op. Dit is waarom de gemeente op zoek is naar duurzamere manieren om met het water om te gaan.

Ook in Bergeijk hebben we te maken met perioden van (extreme) droogte. In deze tijd is water schaars en pompen we ook het liefst zo min mogelijk grondwater op.

Gemeente Bergeijk

De gemeente beschikt over een uitgestrekt stelsel van rioolbuizen. Deze voeren zowel het afvalwater als het regenwater af via een gescheiden stelsel. Schoon regenwater dat in het hemelwaterriool terecht komt wordt op dit moment ter plekke de bodem geïnfiltreerd of wordt gebufferd in het hemelwaterstelsel zelf. In deze buffer kan maar liefst 900.000 liter regenwater worden opgeslagen.‘’Maar, kunnen wij dit water niet nog een bestemming geven?’’, vroeg de gemeente zichzelf af. Met deze vraag klopte de gemeente bij De WaterBank aan voor een advies om zo efficiënt mogelijk het hemelwater uit het hemelwaterstelsel te onttrekken. In samenwerking met waterschap De Dommel is er een nieuwe manier ontwikkeld om overtollig regenwater uit het Bergeijkse rioolstelsel te halen.

Wij zien door de klimaatverandering en alle ontwikkelingen, dat je meer last gaat krijgen van periode van droogte.

Waterschap De Dommel

Op straatniveau sluit de groenbeheerder en de brandweer voortaan zijn watertankauto via een eenvoudige koppeling aan de buis die het water uit de buffer omhoog pompt. Veilig en gemakkelijk. Ook de transportafstand is hierdoor korter dan voorheen, omdat de buffer en het gebruik van het openbaar groen dichter bij elkaar liggen. De gemeente is voornemens om op termijn in alle kernen een bovengrondse koppeling te maken met een waterbuffer in het hemelwaterriool. Op deze manier kan de gemeente overal in perioden van droogte op een duurzame manier beschikken over water.