Terug naar het overzicht

december 2021

Het klimaatdashboard van het KNMI

Ontwerp zonder titel (9)

Nu ook voor neerslag en droogte

De o-zo-bekende neerslag en de toenemende droogte in Nederland. Hoe deed dit zich vroeger voor, hoe staat het er vandaag voor en wat is het toekomstbeeld? Naast de temperaturen zijn vanaf 7 december 2021 ook neerslag en droogte te zien in het klimaatdashboard. Wat opvalt is de stijging in alle seizoenen van de temperatuur in het dashboard. De nieuwste droogte-index SPEI heeft alleen een duidelijke trend naar vernatting in de winter en verdroging in het voorjaar. Waarom een droogte index en wat betekend SPEI nu eigenlijk precies?

Droogte

Droogte ontstaat niet van de ene op de andere dag, maar is een proces wat over meerdere jaren gaat. Als er gedurende een droge periode een aantal flinke regenbuien over ons land trekken kan het gras weer groen worden, maar de grondwaterstanden zijn dan nog steeds te laag. Om informatie over droogte te vergaren, speelt de tijdschaal waarnaar gekeken wordt een hele grote rol. Een tweede factor wat ervoor kan zorgen of er droogte is en hoe erg deze droogte is, is de locatie.

Verdamping

Verdamping speelt, naast neerslag, ook een belangrijke rol in het ontstaan van droogte. Neem bijvoorbeeld wasgoed, dit droogt aan de waslijn omdat het water uit de kleding verdampt. Precies op dezelfde manier droogt ook een grasveld uit doordat er water uit het grasveld verdampt. Hoe meer zon en hoe warmer, des te meer er verdampt.

Droogte-index SPEI

SPEI staat voor Standarised Precipitation-Evaporation Index. Het wordt berekend door de som van de dagelijkse neerslag over een bepaalde periode te nemen en daar de som van de dagelijkse referentie-gewasverdamping van af te trekken. Als de SPEI-waarde negatief is, heerst er verdroging. De periode wordt weergegeven met een cijfer dat staat voor het aantal maanden. Zo geeft SPEI-6 bijvoorbeeld informatie over het afgelopen halfjaar en SPEI-2 over de afgelopen 2 maanden.

Lente is droger geworden

Het Nederlandse klimaat is aan het veranderen. Dit komt duidelijk terug uit de trends in het klimaatdashboard. Het dashboard toont in één oogopslag de gemiddelde temperatuur met daarin de trend, de verwachting en de verschillende klimaatscenario’s voor de toekomst. Sinds korts is het dashboard dus ook uitgebreid met meer klimaatvariabelen zoals neerslag en SPEI. Uit nieuwe klimaatscenario’s, gebaseerd op de meest recente klimaatberekeningen, moet gaan blijken of de verdroging in de lente zich in de toekomst gaat voortzetten. Neem een kijkje op het klimaatdashboard en laat je inspireren.

Wilt u meer informatie over het klimaatdashboard? Bekijk dan de website van het KNMI.