Terug naar het overzicht

september 2021

Lancering de Waterbank op Vliegbasis Eindhoven

waterbank-vliegbasis-eindhoven

De Waterbank is een nieuw concept voor duurzamer gebruik van water, bedacht door het bedrijf MTD uit Tilburg en Waterschap De Dommel. Door vraag en aanbod van restwater met elkaar te verbinden biedt dit initiatief een alternatief voor kleinschalig grondwatergebruik. De partijen hebben de handen ineengeslagen met het doel het grondwatergebruik te verminderen. De droogte van de afgelopen jaren maakte pijnlijk duidelijk dat het Brabantse grondwater geen onuitputtelijke bron is.

In aanwezigheid van demissionair minister Visser is De Waterbank maandag 13 september officieel gelanceerd. De eerste pilot start samen met partner Rijksvastgoedbedrijf die de locatie Vliegbasis Eindhoven ter beschikking stelt. Het restwater van de basis wordt opgevangen in een waterbank in de vorm van een bufferzak van 200 m3. Tot eind 2022 gaat De Waterbank op 10 tot 15 pilotlocaties in het Dommelgebied praktijkervaring opdoen. De verwachting is dat al snel meer partijen aansluiten met concrete acties.

Concept De Waterbank

Partij A doneert zijn wateroverschot aan partij B, die het water ontvangt en gebruikt als alternatief voor grondwater. Zo geeft de donateur zijn restwater een tweede leven en gaan beide partijen waterverspilling tegen. Dat is in de kern het idee achter De Waterbank.

Restwater is water dat te goed is om weg te gooien. Voorbeelden zijn spoel-/koelwater, hemelwater en oppervlaktewater dat nu wordt afgevoerd of de watervoorraad die overblijft na een evenement. Op dit moment gebruiken we de oplossing om het water tijdelijk op te slaan in een bovengrondse waterbufferzak tot 200 m3 inhoud. Dat water kan op een later moment gebruikt worden (Water voor later), maar ook aan een andere partij geschonken worden. De komende maanden gaan we ook naar andere oplossingen zoeken, denk aan oplossingen in het openbaar groen in woonwijken. MTD Flexwater verzorgt de logistiek en techniek.

Bij gebruikers wordt nu gedacht aan organisaties die bij droogte grondwater in kleine hoeveelheden oppompen. Bijvoorbeeld volkstuinen, onderhoud openbaar groen, campings, sportterreinen en de agrarische sector. Maar De Waterbank kijkt verder en onderzoekt ook naar structurele oplossingen voor het hergebruik van grote waterstromen als alternatief voor het gebruik van grondwater.