Terug naar het overzicht

november 2021

Regenwater als grondstof

BC

Met enorm veel enthousiasme kan er mede gedeeld worden dat de Waterbank aankomende twee maanden onderdeel zal zijn van dé 12 pioniers die deel zullen nemen aan de BlueCity Hackathon – Regenwater als grondstof in Rotterdam.  

BlueCity

Op het enorme dak van BlueCity valt jaarlijks 2900 m3 regenwater. Daar zouden maar liefst 120 Rotterdammers een jaar lang van kunnen douchen. Het water verdwijnt echter nu nog in het riool, en dat is zonde van deze belangrijke grondstof voor mens en natuur. Tijdens de hackathon gaan de teams in vijf stappen aan de slag om te komen tot een oplossing die werkt op de korte en lange termijn. Deze structurele toepassingen van regenwater zullen op drie verschillende plekken in BlueCity ontwikkeld worden, waaronder een glijbaan en een ondergrondse wateropslag. De gebouweigenaar zal als ‘klant’ fungeren om er voor te zorgen dat er een circulair verdienmodel van de oplossing ontwikkeld wordt.

Regenwater als afvalproduct

Nederland is zo ingericht met het gedachtegoed dat elke druppel die valt, direct moet worden afgevoerd. Dit is niet het juiste gedachtegoed wetende dat droogte en wateroverlast alleen nog maar zullen toenemen. Het is daarom belangrijk om de stad als buffer in te zetten die werkt met slimme en efficiënte oplossingen om regenwater op te vangen en in te zetten als grondstof voor de mens en natuur. Momenteel worden er kansrijke producten ontwikkeld, maar het opvangen van water blijft vooralsnog een hobby. Het toepassen van deze waardevolle bron is lastig te bekostigen omdat het onduidelijk is wie het moet betalen (inwoners, professionals of organisaties) en welke investeringen in tijd, geld en slim ontwerp nodig zijn voor het vergroten van het aantal oplossingen.

De hackathon

Gedurende de twee laatste maanden van het jaar 2021 gaan teams in vijf stappen aan de slag om te komen tot een oplossing die zowel werkt op korte als op lange termijn. Er zal toegang tot het biolab van BlueCity verleend worden om te bouwen aan fysieke oplossingen. Ook wordt er aandacht meegekeken door het netwerk om feedback te geven op de beoogde businesscase en de prototypes te monitoren gedurende één jaar na de hackathon. Het doel van de hackathon is om met elkaar en met mogelijke klanten samen te werken, te leren over hoe het anders kan, en nieuwe bedrijfsmodellen te ontwikkelen.

De waterpartners

Tijdens de hackathon worden de deelnemers bijgestaan door experts uit de Nederlandse watersector. De partners die hier onderdeel van zijn, zijn: Rotterdams Weerwoord, Waterschap Hollandse Delta, Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en Evides Waterbedrijf. Daarnaast is de hackathon onderdeel van het activiteitenprogramma “Ontwerpen voor Biodiversiteit” ondersteund door Stimuleringsfonds voor Creatieve Industrie.

Wilt u meer informatie over de hackathon bekijk dan de website van BlueCity.