Terug naar het overzicht

mei 2022

Water voor Later op Minitopia

Minitopia-15-6-2021-72-dpi-vanuit-tuin-Kashuis-op-Razzle-Box-Henny-van-Belkom

Minitopia, gelegen in Gemeente ’s-Hertogenbosch, is een circulaire woonwijk voor innovatieve, compacte zelfbouwwoningen, waar bewoners Paulien Doedee en Stijn Mertens werken aan toekomstbestendige woonvraagstukken. Ook hier ervaren de bewoners de gevolgen van verdroging in combinatie met verstedelijking.  

Op de oude milieustraat van Gemeente ‘s-Hertogenbosch is de hittestress enorm vanwege een hoge mate van verstening. Op een grote hoeveelheid aanwezig beton, zijn terpen met aarde gestort ter bescherming van de infrastructuur en om de wijk mee te vergroenen. Deze terpen drogen makkelijk uit, waardoor de waterbehoefte op Minitopia groot is.

Terwijl Minitopia gedurende een droge en warme periode de gevolgen van te weinig water ondergaat, merken de bewoners van het wooncomplex ook de gevolgen van een versteende omgeving. Gedurende een bui kan het hemelwater de bodem niet goed infiltreren. Al het water zal dus afgevoerd moeten worden via een rioleringssysteem. Dit systeem kan op het terrein overbelast raken wat kan leiden tot wateroverlast. Zo is er in een natte periode, wanneer de planten het niet nodig hebben, juist een overschot aan water. In een droge periode, wanneer de planten het water het hardst nodig hebben, is er weer een tekort aan water.

Dit is een locatie wat uitstekend geschikt is voor het concept ‘Water voor Later’. Gedurende een natte periode wordt het water doormiddel van een pompsysteem in een buffer van 5 m³ opgeslagen. Vervolgens kunnen de bewoners het opgeslagen water gedurende een droge periode gebruiken door een tuinslang op de buffer aan te sluiten en de tuin te besproeien. Doormiddel van dit concept verbindt de Waterbank vraag en aanbod van restwater over tijd. In dit geval is de waterbron regenwater wat als restwater wordt gezien. De kwaliteit is uitstekend geschikt voor het beregenen van groeninfrastructuren.

Door de verstening van de openbare ruimte verdwijnt een hoop regenwater niet in de bodem, maar in het riool. De bodem verdroogt en de infra voor water raakt overbelast door extremere regenval. Als we ons regenwater beter opslaan en bewaren voor later, dan kunnen we dit beter inzetten als tussenstap naar een groenere toekomst.

Paulien Doedee – Bewoonster Minitopia ‘s-Hertogenbosch

Door met een duurzame blik naar onze huidige restromen te kijken maakt de Waterbank het mogelijk om de verbinding tussen vraag en aanbod te maken. Hierdoor zal er op Minitopia minder drinkwater gebruikt worden voor andere doeleinden dan huishoudelijk gebruik en er zal minder schoonafvalwater gezuiverd worden. Hierdoor draagt Minitopia bij aan de waterbalans terug in evenwicht brengen.